This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Infozákon 2019-12-04T09:39:05+00:00

Meno inštitúcie: Divadlo Thália Színház
Adresa: Timonova č.3, 04 001 Košice
Otváracia doba: Pondelok-Piatok 08:00-15:00
Identifikačné číslo organizácie: 31297862
DIČ: 2021451960
Spôsob zriadenia:

Zriaďovateľom Divadla Thália Színház, ako príspevkovej organizácie je Košický samosprávny kraj, na základe zriaďovacej listiny číslo 1788/2009-RU 18/6380, podľa ustanovenia §16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov ( zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti znení zákona č. 416/2001.

Zriaďovacia listina
Aktuálne organizačná štruktúra 2018-2019
Právomoci a Kompetencie:
Platné predpisy: Prehľad predpisov
Žiadanie informácií, podávanie sťažností

Zverejňovanie dokumentov:

ZMLUVY:

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, naša inštitúcia ako subjekt je podľa §2 ods. 2 zákona vyššie uvedeného povinnou osobou a podľa §5 a odst. 9 zákona č. 211/2000 je povinná zverejňovať povinne zverejňované zmluvy.

Naša inštitúcia zverejňuje Zmluvy NA TEJTO STRÁNKE

FAKTÚRY: 
Naša inštitúcia zverejňuje Faktúry NA TEJTO STRÁNKE

OBJEDNÁVKY:

Naša inštitúcia zverejňuje Objednávky NA TEJTO STRÁNKE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Zásady spracovania osobných údajov sú k dispozícii na Tejto stránke: NA TEJTO  STRÁNKE

Etický kódex  link

OZNAM O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti je možné na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:
https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/

KSK –Koncepcia rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030): https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/kultura/koncepcne-materialy/koncepcia_rozvoja_kultury_2019.pdf

KSK leták – infografika: https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/kultura/koncepcne-materialy/infografika_koncepcie.pdf